Radar xã hội tích hợp với SuiteCloud của NetSuite

Social Radar của Infegy đã tích hợp với NetSuite trong một giải pháp kết hợp có tên Social Radar SuiteApp cho Nền tảng điện toán SuiteCloud của NetSuite. Việc tích hợp mở rộng SuiteAnalytics của nền tảng với phân tích dựa trên vai trò cho xu hướng lịch sử của các cuộc trò chuyện, chia sẻ tiếng nói, những người có ảnh hưởng chính, thông tin chi tiết về cạnh tranh, phân tích tình cảm, chủ đề cũng như danh mục sở thích và nhân khẩu học. Sau đó, các công ty có thể sử dụng thông tin này để xây dựng các sản phẩm tốt hơn, điều chỉnh dịch vụ và tinh chỉnh các chiến dịch để đáp ứng mong muốn cụ thể của đối tượng mục tiêu của họ,