Cách tăng thứ hạng tìm kiếm bằng cách tìm, giám sát và chuyển hướng lỗi 404 trong WordPress

Chúng tôi hiện đang trợ giúp một khách hàng doanh nghiệp bằng cách triển khai một trang WordPress mới. Họ là một doanh nghiệp đa địa điểm, đa ngôn ngữ và đã có một số kết quả kém về tìm kiếm trong những năm gần đây. Khi chúng tôi lập kế hoạch trang web mới của họ, chúng tôi đã xác định một số vấn đề: Lưu trữ - họ có một số trang web trong thập kỷ trước với sự khác biệt có thể chứng minh trong cấu trúc URL của trang web của họ. Khi chúng tôi kiểm tra các liên kết trang cũ, chúng đã có 404 trên trang web mới nhất của mình.