Tiếp thị sự kiện tăng doanh thu và tạo khách hàng tiềm năng như thế nào?

Nhiều công ty dành tới 45% ngân sách bán hàng và tiếp thị của họ cho tiếp thị sự kiện và con số đó đang tăng lên, không giảm bất chấp sự phổ biến của tiếp thị kỹ thuật số. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về sức mạnh của việc tham dự, tổ chức, phát biểu, trưng bày và tài trợ cho các sự kiện. Phần lớn các khách hàng tiềm năng có giá trị nhất của khách hàng của chúng tôi tiếp tục đến qua phần giới thiệu cá nhân - nhiều trong số đó là tại các sự kiện. Tiếp thị sự kiện là gì? Tiếp thị sự kiện là