Tại sao Medium.com lại quan trọng đối với chiến lược tiếp thị của bạn

Các công cụ tốt nhất cho tiếp thị trực tuyến luôn thay đổi. Để bắt kịp thời đại, bạn cần chú ý lắng nghe, tiếp thu các công cụ mới nhất và hiệu quả nhất để xây dựng đối tượng và chuyển đổi lưu lượng truy cập. Các chiến lược viết blog SEO nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung và chia sẻ “mũ trắng”, vì vậy bạn có thể tận dụng các blog kinh doanh, trang web có thẩm quyền và Twitter để xây dựng danh tiếng kỹ thuật số của mình. Ứng dụng web Medium hiện đang tạo