Một bài đăng đúng lúc về các chiến lược tiếp thị người ảnh hưởng cho khách sạn

Rất tiếc… nếu bạn chưa thấy tình hình gần đây giữa người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang lên Elle Darby và Paul Stenson, chủ sở hữu của Dublin's the White Moose Café và Charleville Lodge. Khi Elle Darby quyết định đi nghỉ, cô ấy đã liên hệ với một số khách sạn mà cô ấy có thể muốn ở để xem liệu họ có thể cung cấp dịch vụ lưu trú để quảng bá cho một số khán giả trên mạng xã hội của cô ấy hay không. Không ai yêu cầu tôi hai xu,