Internet of Things là gì? Ý nghĩa của nó đối với Tiếp thị là gì?

Kết nối Internet đang trở thành hiện thực cho hầu hết mọi thiết bị. Điều này sẽ đóng một vai trò lớn trong dữ liệu lớn và tiếp thị trong tương lai gần của chúng tôi. Gartner đã dự đoán rằng đến năm 2020 sẽ có hơn 26 tỷ thiết bị kết nối Internet. ] = [op0-9y6q1 Internet of Things là gì đề cập đến những thứ mà chúng ta thường không hình dung là được kết nối. Mọi thứ có thể là nhà cửa, đồ dùng, thiết bị, xe cộ, hoặc thậm chí là con người. Mọi người sẽ