Quảng cáo theo hành vi so với Quảng cáo theo ngữ cảnh: Sự khác biệt là gì?

Quảng cáo kỹ thuật số đôi khi bị đánh giá cao về chi phí liên quan, nhưng không thể phủ nhận rằng, khi được thực hiện đúng cách, nó có thể mang lại hiệu quả mạnh mẽ. Vấn đề là quảng cáo kỹ thuật số cho phép phạm vi tiếp cận rộng hơn nhiều so với bất kỳ hình thức tiếp thị hữu cơ nào, đó là lý do tại sao các nhà tiếp thị sẵn sàng chi tiêu cho nó. Thành công của quảng cáo kỹ thuật số, tự nhiên, phụ thuộc vào mức độ phù hợp của chúng với nhu cầu và mong muốn của đối tượng mục tiêu.