Sách AdTech: Tài nguyên trực tuyến miễn phí để tìm hiểu mọi thứ về công nghệ quảng cáo

Hệ sinh thái quảng cáo trực tuyến bao gồm các công ty, hệ thống công nghệ và quy trình kỹ thuật phức tạp, tất cả cùng hoạt động để phân phát quảng cáo cho người dùng trực tuyến trên Internet. Quảng cáo trực tuyến đã mang lại một số mặt tích cực. Đầu tiên, nó cung cấp cho người tạo nội dung một nguồn doanh thu để họ có thể phân phối nội dung của mình miễn phí cho người dùng trực tuyến. Nó cũng cho phép các doanh nghiệp truyền thông và công nghệ mới và hiện tại phát triển và phát triển. Tuy nhiên, trong khi quảng cáo trực tuyến