Xếp hạng sản phẩm của người mua hàng ảnh hưởng đến người bán trên AdWords như thế nào

Google đã triển khai tính năng AdWords vào cuối tháng 5 để giúp người mua hàng đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt hơn. Quảng cáo danh sách sản phẩm (PLA) trên Google.com.vn và Google Mua sắm giờ đây sẽ có xếp hạng sản phẩm hoặc mua sắm của Google. Hãy nghĩ đến Amazon và đó chính xác là những gì bạn sẽ thấy khi tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ trên Google. Xếp hạng sản phẩm sẽ sử dụng hệ thống xếp hạng XNUMX sao với số lượng đánh giá. Giả sử bạn đang tìm kiếm một máy pha cà phê mới. Khi nào