Plugin PostPost dành cho WordPress được nâng cấp

Bài đăng này đã bị ngừng. Có rất nhiều trong kho lưu trữ - một mà tôi thấy khá hay là After Content. Một trong những plugin phổ biến hơn mà tôi đã phát triển cho WordPress là PostPost. Nhiều người muốn tùy chỉnh các trang, bài đăng và nguồn cấp dữ liệu của họ nhưng làm điều đó từ bên trong trình chỉnh sửa chủ đề có thể khá phức tạp. Plugin này cho phép bạn viết nội dung trước hoặc sau bài đăng trên một trang, tất cả các trang hoặc chỉ trong