5 Phần mềm như một hợp đồng dịch vụ Lừa đảo cần tránh

Là một đại lý hỗ trợ đầy đủ cho khách hàng của mình, chúng tôi mua khá nhiều hợp đồng cho các ứng dụng và nền tảng để hỗ trợ đầy đủ cho các nỗ lực của khách hàng. Hầu hết các mối quan hệ với các nhà cung cấp Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) là tuyệt vời - chúng tôi có thể đăng ký trực tuyến và chúng tôi có thể hủy bỏ khi hoàn tất. Tuy nhiên, trong năm ngoái, chúng tôi thực sự đã nhận được khá nhiều hợp đồng. Cuối cùng, chính bản in đẹp hoặc doanh số bán hàng sai lệch đã dẫn đến