Triển vọng năm mới 2018 RSW / US Marketer-Agency

Nếu bạn hỏi hàng tá chủ sở hữu đại lý tiếp thị họ làm gì, họ có đang phát triển hay không, và cách họ thu lợi từ các dịch vụ mà họ cung cấp… Tôi khá chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được hàng tá câu trả lời khác nhau từ mỗi người. Tôi có chút nghi ngờ rằng tất cả chúng ta đều yêu thích những gì chúng ta làm cho khách hàng của mình, nhưng chúng ta đều tìm thấy con đường mình giỏi và đi theo hướng đó. Đồ họa thông tin về triển vọng năm mới 2018 RSW / US Marketer-Agency dựa trên khảo sát mới nhất của chúng tôi,