ALT-PRT SC

Nó thực sự không cần nhiều để làm cho tôi phấn khích. Tôi đã tham gia một lớp đào tạo Powerpoint ngày hôm trước. Cả lớp vẫn ổn… Tôi có một vài mẹo. Tuy nhiên, cái lớn nhất mà tôi đã bỏ đi không liên quan gì đến Powerpoint. Giảng viên đã chỉ cho chúng tôi cách thả ảnh chụp màn hình cửa sổ vào bài thuyết trình của chúng tôi. Tôi luôn nhấn nút PRT SC (Màn hình in) và sẽ cắt ảnh