Tìm kiếm bằng giọng nói có trên đỉnh của sự chuyển đổi thương mại không?

Amazon Show có thể là lần mua hàng tốt nhất mà tôi đã thực hiện trong 12 tháng qua. Tôi đã mua một chiếc cho mẹ tôi, người sống ở xa và thường gặp vấn đề với kết nối di động. Bây giờ, cô ấy chỉ có thể yêu cầu Show gọi cho tôi và chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc gọi video trong vòng vài giây. Mẹ tôi rất thích nó nên đã mua một chiếc cho các cháu của mình để bà cũng có thể giữ liên lạc với chúng. Tôi cũng có thể