Cách chúng ta đọc email làm việc đang thay đổi

Trong một thế giới mà số lượng email được gửi nhiều hơn bao giờ hết (tăng 53% so với năm 2014), việc hiểu những loại thông điệp nào được gửi và thời điểm gửi những thông điệp đó vừa hữu ích vừa quan trọng. Giống như nhiều bạn, hộp thư đến của tôi không kiểm soát được. Khi tôi đọc về số không hộp thư đến, tôi không thể tránh khỏi một chút bi quan về khối lượng và cách thức mà các email được phản hồi. Trên thực tế, nếu không có SaneBox và