Salesflare: CRM dành cho các doanh nghiệp nhỏ và nhóm bán hàng Bán B2B

Nếu bạn đã nói chuyện với bất kỳ nhà lãnh đạo bán hàng nào, việc triển khai nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là điều bắt buộc… và thường cũng là một vấn đề đau đầu. Tuy nhiên, lợi ích của CRM vượt xa sự đầu tư và thách thức khi sản phẩm dễ sử dụng (hoặc tùy chỉnh theo quy trình của bạn) và nhóm bán hàng của bạn thấy được giá trị và áp dụng và tận dụng công nghệ. Như với hầu hết các công cụ bán hàng, có sự khác biệt rất lớn về các tính năng cần thiết cho

Streak: Quản lý đường ống bán hàng của bạn trong Gmail với CRM đầy đủ tính năng này

Đã tạo dựng được danh tiếng lớn và luôn làm việc trên trang web của tôi, bài phát biểu, bài viết của tôi, các cuộc phỏng vấn và công việc kinh doanh của tôi… số lượng phản hồi và theo dõi mà tôi cần thực hiện thường xuyên tuột dốc. Tôi không nghi ngờ gì rằng tôi đã đánh mất những cơ hội tuyệt vời đơn giản chỉ vì tôi không theo dõi kịp thời một khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, vấn đề là tỷ lệ chạm mà tôi cần phải vượt qua để tìm ra chất lượng