Lexical Onomies: Đồng nghĩa với nhau, Từ trái nghĩa, Từ ghép nghĩa, Đồng nghĩa, Đồng nghĩa

As DK New Media nghiên cứu các chiến lược thẩm quyền nội dung mà chúng tôi phát triển cho khách hàng của mình, có một phương pháp luận liên quan đến các chủ đề chúng tôi đang sản xuất, những khoảng trống mà chúng tôi đang xác định và các ưu tiên mà chúng tôi đang tạo ra. Đầu tiên một số định nghĩa: Phân loại là gì? Taxonomy - mô hình phân loại thứ bậc hai chiều của kiến ​​trúc của trang web. Trong chiến lược nội dung và trang web của bạn, đây thường là các danh mục - được gọi là bộ sưu tập - các chủ đề tương tự. Trên Martech Zone, chúng ta có