appFigures: Báo cáo cho nhà phát triển ứng dụng di động

appFigures là một nền tảng báo cáo giá cả phải chăng dành cho các nhà phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động, tập hợp tất cả doanh số bán hàng trên cửa hàng ứng dụng của bạn, dữ liệu quảng cáo, đánh giá trên toàn thế giới và cập nhật xếp hạng hàng giờ. appFigures thu thập và hiển thị số lượng bán hàng và tải xuống, đánh giá và xếp hạng trên toàn thế giới cũng như các dữ liệu khác mà giải pháp báo cáo của họ. Tính năng appFigures: Liên kết nhiều cửa hàng - theo dõi và so sánh các ứng dụng iOS, Mac và Android tại một nơi duy nhất. Báo cáo Email Hàng ngày - với các số liệu quan trọng, bao gồm dữ liệu bán hàng, lượt tải xuống, quảng cáo