Mọi thứ bạn cần biết về trí tuệ nhân tạo và tác động của nó đối với quảng cáo PPC, Gốc và Hiển thị

Năm nay, tôi đã đảm nhận một số nhiệm vụ đầy tham vọng. Một là một phần trong quá trình phát triển chuyên môn của tôi, để tìm hiểu mọi thứ có thể về trí tuệ nhân tạo (AI) và tiếp thị, và phần còn lại tập trung vào nghiên cứu công nghệ quảng cáo gốc hàng năm, tương tự như những gì đã được trình bày ở đây vào năm ngoái - Cảnh quan Công nghệ Quảng cáo Gốc 2017. Vào thời điểm đó, tôi biết rất ít nhưng toàn bộ một cuốn sách điện tử đã xuất hiện từ nghiên cứu AI tiếp theo, “Mọi thứ bạn cần