Theo dõi những người có ảnh hưởng đến truyền thông xã hội hàng đầu năm 2014

Tiến sĩ Jim Barry của blog Tiếp thị Nội dung Xã hội Edu-Tainment đã tổng hợp một danh sách những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội hàng đầu (với thông tin thực sự của bạn!). Bác sĩ giỏi đã viết một bài đăng hấp dẫn, chi tiết về 4 kiểu mẫu của những người có ảnh hưởng này, mô tả những đặc điểm và kiểu ảnh hưởng của họ trong ngành, bao gồm: tôi ở đây!) Người giải trí - tham gia và