Kamua: Sử dụng AI để tự động hóa các định dạng kết xuất video

Nếu bạn đã từng sản xuất và quay video mà bạn muốn hiển thị trên mạng xã hội, bạn biết nỗ lực cần thiết để cắt cho từng định dạng video để đảm bảo video của bạn hấp dẫn đối với nền tảng được chia sẻ trên đó. Đây là một ví dụ tuyệt vời mà trí tuệ nhân tạo và máy học thực sự có thể tạo ra sự khác biệt. Kamua đã phát triển một trình chỉnh sửa video trực tuyến sẽ tự động cắt video của bạn - trong khi vẫn tập trung vào chủ đề - qua