Đã đến lúc ngừng phân phối thông cáo báo chí tự động cho SEO

Một trong những dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng là giám sát chất lượng của các liên kết ngược đến trang web của họ. Vì Google đã chủ động nhắm mục tiêu các tên miền có liên kết từ các nguồn rắc rối, chúng tôi đã thấy một số khách hàng gặp khó khăn - đặc biệt là những người đã thuê các công ty SEO trong quá khứ để liên kết ngược. Sau khi từ chối tất cả các liên kết có vấn đề, chúng tôi đã thấy những cải thiện về xếp hạng trên nhiều trang web. Đó là một quá trình tốn nhiều công sức, nơi mọi liên kết đều được kiểm tra và xác minh