Đây là sự tôn vinh, cho Bài đăng trên blog tuyệt vời nhất trên thế giới…

Đây không phải là bài đăng blog hay nhất trên thế giới… không… đây chỉ là một bài Tribute. Tất cả những trò đùa sang một bên, tôi đã xóa 3 bản nháp bài viết sáng nay. Chúng là những bản nháp mà tôi đã bắt đầu từ lâu nhưng dường như tôi không thể tinh chỉnh chúng đủ để xuất bản. Có lẽ một trong số đó là bài viết vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng tôi sẽ không biết. Một là sự so sánh giữa blog với sự phát triển của báo. Lần thứ hai vào