Đã đến lúc đánh giá tiếp thị cuối năm của bạn

Lại là thời điểm trong năm… khi bạn phải dành thời gian sang một bên để xem xét kế hoạch tiếp thị hàng năm của mình. Năm tới có thể quan trọng hơn bất kỳ năm nào trước đó với việc áp dụng nhanh chóng các chiến lược truyền thông xã hội. Đây là những gì tôi khuyên bạn nên thu thập: Chi tiêu Tiếp thị theo Phương tiện - đây là số tiền thực tế được trả cho các nỗ lực tiếp thị và quảng cáo bên ngoài. Chia nhỏ điều này trong các danh mục cũng cần thiết. Nói cách khác, đừng chỉ liệt kê 'trực tuyến' ... đột nhập trực tuyến