TimeTrade: Hãy để Khách hàng tiềm năng lên lịch cho cuộc hẹn tiếp theo của bạn!

Tôi vẫn còn cay đắng về việc Blackberry nuốt Tungle và sau đó giết nó. Đó là một công cụ tuyệt vời mà tôi chưa thể thay thế… cho đến bây giờ. Tôi đã tình cờ xem một trang web đang sử dụng tính năng Nhấp để lên lịch của TimeTrade và phát hiện ra một công nghệ đáng được chia sẻ. Khoản đầu tư nhỏ mà tôi đang thực hiện vào TimeTrade rất xứng đáng vì nó giúp loại bỏ các cuộc đối thoại qua lại với khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của tôi về việc xác định ngày và giờ