Những Kỹ Năng Tiếp Thị Hiện Đại Quan Trọng Nhất Trong Năm 2018 Là Gì?

Vài tháng gần đây, tôi đã làm việc với các giáo trình cho các hội thảo tiếp thị kỹ thuật số và các chứng chỉ cho một công ty quốc tế và một trường đại học, tương ứng. Đó là một hành trình đáng kinh ngạc - phân tích sâu sắc cách các nhà tiếp thị của chúng tôi đang chuẩn bị trong các chương trình cấp bằng chính thức của họ và xác định những lỗ hổng sẽ làm cho kỹ năng của họ trở nên dễ tiếp thị hơn ở nơi làm việc. Chìa khóa của các chương trình cấp bằng truyền thống là các chương trình giảng dạy thường mất vài năm để được phê duyệt. Thật không may, điều đó khiến sinh viên tốt nghiệp

Giáo dục có phải là câu trả lời?

Tôi đã đặt một câu hỏi trên Ask 500 People và nhận được phản hồi thú vị. Câu hỏi của tôi là: Có phải các trường đại học chỉ là một phương tiện có tổ chức để truyền sự thiếu hiểu biết từ thế hệ này sang thế hệ khác không? Đầu tiên, hãy để tôi giải thích rằng tôi đã đặt câu hỏi để thực sự gây ra phản hồi - nó được gọi là liên kết mồi chài và nó đã hoạt động. Một số câu trả lời ngay lập tức mà tôi nhận được là hoàn toàn thô lỗ, nhưng tổng thể cuộc bỏ phiếu mới là điều có tác động. Cho đến nay, 42%