Cách viết và kiểm tra bộ lọc Regex cho Google Analytics (Có ví dụ)

Như với nhiều bài viết của tôi ở đây, tôi thực hiện một số nghiên cứu cho một khách hàng và sau đó viết về nó ở đây. Thành thật mà nói, có một vài lý do tại sao ... thứ nhất là tôi có trí nhớ tồi tệ và thường nghiên cứu trang web của riêng mình để tìm thông tin. Thứ hai là để giúp những người khác cũng có thể đang tìm kiếm thông tin. Biểu thức chính quy (Regex) là gì? Regex là một phương pháp phát triển để tìm kiếm và xác định một mẫu