Tình trạng hiện tại của tự động hóa tiếp thị B2B

Doanh thu cho các hệ thống tự động hóa tiếp thị B2B đã tăng 60% lên 1.2 tỷ đô la vào năm 2014, so với mức tăng 50% của năm trước. Trong 5 năm qua, ngành công nghiệp này đã tăng trưởng gấp 11 lần khi các tập đoàn tiếp tục tìm thấy giá trị trong các tính năng chính mà tự động hóa tiếp thị mang lại. Khi ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng, nền tảng của một nền tảng tự động hóa tiếp thị tuyệt vời đã được thống nhất khá nhiều và các phương pháp hay nhất để triển khai tự động hóa tiếp thị cũng tiếp tục