Tại sao Tiếp thị Trung thành Giúp Hoạt động Thành công

Ngay từ đầu, các chương trình phần thưởng dành cho khách hàng thân thiết đã thể hiện một đặc tính tự làm. Các chủ doanh nghiệp, đang tìm cách tăng lưu lượng truy cập lặp lại, sẽ đổ dồn số lượng bán hàng của họ để xem sản phẩm hoặc dịch vụ nào vừa phổ biến vừa đủ lợi nhuận để cung cấp dưới dạng ưu đãi miễn phí. Sau đó, nó đã được đưa đến cửa hàng in địa phương để in thẻ đục lỗ và sẵn sàng giao cho khách hàng. Đó là một chiến lược đã được chứng minh là hiệu quả, bằng chứng là nhiều