Dấu hiệu của Nhà sản xuất có tính xã hội dưới một cái thùng - Làm ơn có nhiều nước hơn!

Gần đây, tôi đã đọc bài đăng trên The Church of the Customer, được viết bởi Jackie Huba và Ben McConnell (hai trong số những người thông minh nhất trong lĩnh vực kinh doanh này), liên quan đến sự náo nhiệt tại Maker's Mark. Maker's Mark là một thương hiệu thuộc dòng sản phẩm Beam. Ngay cả người bạn của chúng tôi ở Raidious, Dodge Lile, cũng thích thú với một số quan sát sắc sảo. Có vẻ như Mark của Maker đã quyết định pha loãng sản phẩm của họ để kéo dài khoảng không quảng cáo đang diễn ra,