Công ty của bạn sẽ viết blog nếu cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó?

Có một số người nghĩ rằng các blogger đang nằm dưới tầng hầm của chúng tôi với những hộp bánh pizza mở và Mountain Dew ở khắp mọi nơi. Có một quan điểm khác về các blogger mà bạn có thể không biết. Các blogger là những người xã hội khao khát giao tiếp (và đôi khi là sự chú ý!). Hôm nay, tôi đã có một cuộc họp buổi sáng tuyệt vời với một số người từ Sharp Minds. Tôi đã có cơ hội thảo luận về kinh nghiệm viết blog của mình với nhóm và cung cấp một số thông tin chi tiết về