Ứng dụng Webtrends Những tiến bộ vào Webtrends Social

Khách hàng của chúng tôi, Webtrends, tiếp tục nâng cao các dịch vụ của họ và đi sâu hơn vào phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng và phân tích. Hôm nay họ đang phát hành Webtrends Social. Đăng ký bản demo nếu bạn muốn xem đánh giá toàn diện và trình diễn về Webtrends Social. Webtrends Social đã phát triển thành một bộ tiếp thị xã hội đầy đủ tính năng. Webtrends đã thêm khả năng quản lý tường mới, thu hẹp khoảng cách quan trọng với các nền tảng ứng dụng khác trên thị trường. Đăng cập nhật lên tường của bạn trong