Sprout Social: Tạo, xem trước và quản lý các bot trò chuyện xã hội

Trò chuyện bot là tất cả những cơn thịnh nộ và vì lý do chính đáng. Việc tự động hóa các câu trả lời và thu thập dữ liệu trình độ sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và năng lượng cho các nhóm bán hàng, mạng xã hội và dịch vụ khách hàng của bạn. Các bot trò chuyện cũng tốt như những lời quảng cáo thổi phồng trước đó. Khách hàng thậm chí có thể không biết rằng họ đang xử lý một hệ thống phản hồi thông minh - và có thể hạnh phúc hơn khi nhận được thông tin hữu ích, chính xác nhanh chóng. Sprout Social