Nền tảng phân bổ thời gian thực của Bluecore cho eTail

Bạn là nhà tiếp thị. bạn sẽ làm gì tiếp theo? Đây là một câu hỏi mà các nhà tiếp thị luôn tự hỏi mình. Dữ liệu hiện đang chảy vào các tổ chức với tốc độ và khối lượng kỷ lục, và quá trình tổ chức và hành động trên dữ liệu này có thể bị tê liệt. Đối với những người mới bắt đầu, bạn được giao nhiệm vụ biết nhiều điều về khách hàng của mình: Ai là khách hàng có giá trị nhất của tôi? Khách hàng của tôi chỉ mua hàng giảm giá là ai? Tôi là khách hàng nào