8 xu hướng thiết kế kỹ thuật số cho năm 2017

Coastal Creative thực hiện một công việc tuyệt vời trong việc cập nhật các xu hướng thiết kế sáng tạo bằng cách đưa ra một họa thông tin tuyệt vời mỗi năm. Năm 2017 có vẻ là một năm vững chắc cho các xu hướng thiết kế - tôi yêu thích tất cả chúng. Và chúng tôi đã kết hợp nhiều công cụ này cho khách hàng và thậm chí cả trang web đại lý của chính chúng tôi. Trong năm thứ ba liên tiếp, chúng tôi đã phát hành phiên bản mới nhất đồ họa thông tin về xu hướng thiết kế phổ biến của chúng tôi cho năm 2017. Mặc dù có những nguyên tắc thiết kế