Đừng đếm ra một chiến lược đánh dấu trang

Các trang web đánh dấu trang đã phổ biến hơn một thập kỷ nay. Digg hiện đang trải qua một số khó khăn đáng kể nhưng vẫn khai thác một phần lớn thị trường. Stumbleupon, Reddit và Delicious vẫn tiếp tục phát triển qua từng năm. Mặc dù các trang web như Facebook và Twitter rất tuyệt vời để thúc đẩy các liên kết kịp thời thông qua mạng xã hội cá nhân của bạn, nhưng số lượt truy cập thường sẽ tăng đến mức tối đa và sau đó giảm xuống hầu như không có gì