Hubris của Tiếp thị Địa tâm

Copernicus được cho là cha đẻ của ngành thiên văn học hiện đại khi ông tranh luận thuyết nhật tâm thay vì thuyết địa tâm. Nói cách khác, mặt trời là trung tâm của hệ thống hành tinh của chúng ta, không phải Trái đất. Điều đó thật báng bổ và ông đã chống lại cả một nền văn hóa học giả đan xen với tôn giáo vào thời điểm đó. Nhưng anh ấy đã đúng. Áp dụng cho Tiếp thị, chúng tôi có vấn đề ngày hôm nay. Vì một số lý do, khi các công ty trở nên lớn mạnh, họ

Biên giới trực tiếp lúc 01: Biên giới so với Tiếp thị qua email của Amazon

Nếu bạn không có cửa hàng Biên giới xung quanh bạn, tôi xin lỗi. Nếu bạn thích, bạn có thể thích trang web này mà Borders đã khởi chạy, Borders Live at 01: Wow… sách, nhạc sống và Cà phê ngon nhất của Seattle! Đó như là thiên đường cho tôi! Có vẻ như Bản tin Email Biên giới đã được đại tu, đọc bây giờ thật là vui. Biên giới chắc chắn đang chiến thắng trong cuộc chiến email! Hãy xem so sánh này với email của Amazon: