Cách tăng mức độ tương tác trên mạng xã hội

Gần đây, chúng tôi đã chia sẻ một đồ họa thông tin và bài viết trình bày chi tiết tám bước để khởi động chiến lược truyền thông xã hội của bạn. Nhiều người trong số các bạn đã đưa ra chiến lược truyền thông xã hội của mình nhưng có thể không nhận được nhiều tương tác như bạn mong đợi. Một số trong số đó có thể là các thuật toán lọc trong nền tảng. Ví dụ, Facebook thà bạn trả tiền để quảng bá nội dung của mình hơn là hiển thị trực tiếp nội dung đó cho bất kỳ ai theo dõi thương hiệu của bạn. Tất cả bắt đầu, tất nhiên,