Đây là cách bạn không bị bỏng với Influencer Marketing

Chúng tôi đã viết trước đây về các bẫy của tiếp thị ảnh hưởng. Là một người thường xuyên được đền bù với tư cách là người có ảnh hưởng, tôi hoài nghi về việc có bao nhiêu mối quan hệ tiếp thị ảnh hưởng được thiết lập. Điển hình là đầu năm nay tôi được mời đến Brickyard vì tôi là người có ảnh hưởng địa phương trên mạng xã hội. Có rất nhiều người được mời từ mạng xã hội - tất cả đều có điểm số cao trên một công cụ chấm điểm ảnh hưởng phổ biến cho Indianapolis. Các