Nhà tiếp thị: Nhận ra những hành vi này từ Trung tâm đến Mua hàng của người Anh

Bạn có thấy những gì tôi đã làm ở đó? Người miền Trung này sử dụng cách viết của người Anh về hành vi hơn là hành vi. Tôi chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi là người ... hay không. Tôi thực sự chưa bao giờ đến Vương quốc Anh mặc dù có di sản Scotland và Anh ở phía gia đình của Mẹ tôi. (Thấy chưa? Tôi đã làm lại lần nữa!) Ok, sang một bên sự hài hước (doh!), Đây là một số thông tin tuyệt vời được CM Brand nắm bắt. Tôi thực sự tin rằng đây là