Bugsnag: Báo cáo lỗi theo thời gian thực

Tuy nhiên, một lý do khác tại sao chúng tôi thích lưu trữ WordPress trên Flywheel là khả năng truy cập dễ dàng vào nhật ký PHP để cung cấp cho chúng tôi thông tin về lỗi trong các chủ đề và plugin của khách hàng mà chúng tôi đang phát triển. Mặc dù điều đó rất tốt cho việc phát triển WordPress, nhưng nhiều máy chủ không cung cấp dễ dàng truy cập vào các tệp nhật ký và lỗi trên các nền tảng lưu trữ khác. Bugsnag là một nền tảng SaaS tuyệt vời tự động phát hiện sự cố trong các ứng dụng của bạn được phát triển bằng Ruby, Python, PHP, Java, Android, iOS,