Hộp công cụ chu kỳ tiếp thị doanh nghiệp nhỏ

Nhà tài trợ công nghệ của chúng tôi, Formstack (để xây dựng biểu mẫu trực tuyến), được xây dựng hơn là đồ họa thông tin đáng kinh ngạc, cung cấp hướng dẫn về các chiến lược và công cụ mà một doanh nghiệp nhỏ có thể tận dụng. Mỗi công cụ đều tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng. Phát triển một chiến lược tiếp thị có thể khó khăn. May mắn thay, Hộp công cụ của Chu kỳ Tiếp thị Doanh nghiệp Nhỏ giúp bạn hợp lý hóa quy trình, đồng thời cung cấp các công cụ phổ biến cho phép bạn thu hút và quản lý khách hàng của mình tốt hơn. Làm theo hướng dẫn

Issuu: Công cụ tiếp thị, không chỉ tạp chí

Issuu thường được liên kết với ngành tạp chí tạm trú trực tuyến đang phát triển mạnh, các tạp chí thời trang đang phát triển và các nhóm lợi ích thích hợp khác. Nhưng Issuu, với sách lật PDF dễ tạo, cũng có thể là một công cụ tiếp thị & phát triển kinh doanh vô giá. Tại KA + A, khi chúng tôi tiếp tục mở rộng cơ sở khách hàng của mình, Issuu đã trở thành một kênh chia sẻ công việc của chúng tôi với mọi người trên khắp đất nước. Nó bắt đầu với một cuốn portfolio mà chúng tôi đã thiết kế và in thành từng đợt nhỏ bằng Blurb