Mẫu khách hàng tiềm năng đã chết?

Câu trả lời ngắn? Vâng. Ít nhất theo nghĩa truyền thống và theo “truyền thống”, chúng tôi có nghĩa là yêu cầu thông tin của khách truy cập trước khi bạn cung cấp giá trị hoặc sử dụng nội dung tĩnh, cũ như một động lực. Hãy sao lưu chiếc xe tải đó để biết một số thông tin cơ bản: Trong công việc giúp khách hàng tăng chuyển đổi trực tuyến của họ, chúng tôi đã nhận thấy sự sụt giảm đáng kể, nhất quán về lượng khách truy cập web điền vào các biểu mẫu khách hàng tiềm năng truyền thống. Có một lý do chính đáng cho điều đó. Hành vi của người mua đang thay đổi, phần lớn là do công nghệ, thông tin