MarketerHire: Nơi để thuê một nhà tiếp thị tự do đã được kiểm tra

Năm nay là một thách thức đối với nhiều tổ chức. Mặc dù đó chỉ là giai thoại, ba xu hướng mà tôi đang quan sát là: Chuyển đổi kỹ thuật số - sự tập trung trước đây vào trải nghiệm khách hàng bên ngoài đã chuyển sang tự động hóa nội bộ và tích hợp với các tổ chức lớn khi họ giảm nhân viên và chi phí. Các nhóm từ xa - do chuyển sang làm việc tại nhà trong thời kỳ đại dịch, các công ty đã thay đổi tư tưởng làm việc tại nhà và cởi mở hơn với làm việc theo nhóm từ xa.