Các phương pháp hay nhất cho các định dạng cập nhật trạng thái và bài đăng

Tôi không chắc mình đã gọi infographic này là Cách tạo bài viết hoàn hảo; tuy nhiên, nó có một số giải thích rõ ràng về những phương pháp hay nhất nào hoạt động để cập nhật blog, video và trạng thái xã hội của bạn trực tuyến. Đây là lần lặp lại thứ tư của đồ họa thông tin phổ biến của họ - và nó bổ sung thêm tính năng viết blog và video. Việc sử dụng hình ảnh, lời kêu gọi hành động, quảng cáo trên mạng xã hội và thẻ bắt đầu bằng # là những lời khuyên tuyệt vời và thường bị bỏ qua vì các nhà tiếp thị chỉ làm việc để quảng bá nội dung của họ. Tôi