Calendly: Bộ lập lịch họp trực tuyến của bạn

Khi Blackberry nuốt Tungle và sau đó kết thúc nó, tôi thực sự thất vọng. Thật dễ dàng để mọi người lên lịch gặp tôi với nền tảng của họ. Tôi đã thử TimeTrade nhưng nó quá khó hiểu… đối với tôi và những người tôi muốn lên lịch gặp mặt. Tuần trước, Jeb Banner của SmallBox đã gửi cho tôi một URL để lên lịch gặp anh ấy và tôi đã ngay lập tức yêu… nền tảng này có tên là Calendly