KANA Express: Quản lý trải nghiệm khách hàng

Chúng tôi đã tham khảo ý kiến ​​của nhiều công ty vừa và lớn quyết định tham gia vào chương trình tiếp thị xã hội chỉ để thấy rằng họ đã không lường trước được nhu cầu tức thì về dịch vụ khách hàng. Một khách hàng không hài lòng không quan tâm đến việc bạn đã mở tài khoản Twitter hay xuất bản trang Facebook để tiếp cận tiếp thị của bạn… họ sẽ tận dụng phương tiện này để yêu cầu dịch vụ. Và vì đó là một diễn đàn công khai, bạn nên cung cấp cho họ nó. Nhanh. Điều này