Khả năng tìm kiếm - 21 Quy tắc mới của Tiếp thị Nội dung

Mặc dù nền tảng của việc xây dựng một trang web vẫn đang được phát triển, nhưng chính nội dung hiện đang thúc đẩy thành công cho các công ty đầu tư vào các chiến lược tiếp thị tuyệt vời. Nhiều công ty đầu tư mạnh vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm đã thấy những khoản đầu tư đó bị mất… nhưng những công ty tiếp tục thúc đẩy nội dung có liên quan, thường xuyên và gần đây cung cấp giá trị cho khán giả của họ vẫn tiếp tục thấy phần thưởng. Bạn đã sẵn sàng cho thế giới tối ưu hóa công cụ tìm kiếm mới chưa,

Năng suất: Rubrik “Nhanh, Rẻ, Tốt”

Miễn là đã có các nhà quản lý dự án, thì đã có một thủ thuật nhanh chóng và bẩn thỉu để mô tả bất kỳ dự án nào. Nó được gọi là quy tắc “Nhanh-Rẻ-Tốt” và bạn sẽ mất khoảng năm giây để hiểu. Đây là quy tắc: Nhanh, rẻ hoặc tốt: Chọn hai bất kỳ. Mục đích của quy tắc này là để nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những nỗ lực phức tạp đều đòi hỏi sự đánh đổi. Bất cứ khi nào chúng ta đạt được lợi ích trong một lĩnh vực chắc chắn sẽ có một mất mát ở nơi khác. Vì thế