Vine có phải là viên kim cương trong thời kỳ thô sơ của thương mại xã hội?

Trong khi tôi ở IRCE, tôi khá phấn khích khi một diễn giả, Danny Gavin, ngăn tôi lại và nói với tôi rằng anh ấy đã thấy tôi phát biểu nhiều năm trước tại một sự kiện ở Austin. Danny là một trong những nhà tiếp thị hàng đầu của Internet… đang phát triển các chiến dịch tiếp thị trên Internet và truyền thông xã hội tiên tiến cho Brian Gavin Diamonds. Với kiến ​​thức chuyên môn của mình, anh ấy đã giúp đưa BGD lên hàng đầu trong số 1000 và 50 Công ty Thương mại Điện tử Phát triển Nhanh nhất trên Internet. Tốt