Điều gì thúc đẩy bạn chia sẻ trực tuyến? Tâm lý chia sẻ

Chúng tôi chia sẻ hàng ngày thông qua các bài đăng trên blog và sự hiện diện xã hội của chúng tôi. Động lực của chúng tôi khá đơn giản - khi chúng tôi tìm thấy nội dung tuyệt vời hoặc tự khám phá điều gì đó, chúng tôi muốn cho bạn biết về nó. Điều đó khiến chúng tôi trở thành nơi kết nối thông tin tuyệt vời và cung cấp giá trị cho bạn, độc giả của chúng tôi. Bằng cách đó, chúng tôi giúp bạn gắn bó và hy vọng sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Khi bạn bắt đầu tin tưởng chúng tôi vì những thông tin và tài nguyên tuyệt vời, chúng tôi